guide for quality wines from the Rhône valley

14
07/17

vooruitblik op oogst 2017

De klimaatveranderingen zijn dit jaar goed voelbaar; extreme weersomstandigheden spelen in de hele agrarische sector parten. De oogstvooruitzichten voor 2017 zijn in veel Europese wijngebieden slecht of zelfs dramatisch in geval van Bourgogne, Jura en Champagne. En ja, ook de Rhônevallei heeft dit jaar haar portie gehad.

Door de relatief hoge temperaturen in maart kwam de sapstroom van de druivenplanten versneld op gang. Door deze geavanceerde ontwikkeling viel de strenge nachtvorst van april samen met de eerste knopvorming. De vegetatiecyclus is hierdoor flink verstoord. De Ventoux met name is hard getroffen en men spreekt lokaal van een volumeverlies van maar liefst 50%. Onze wijnproducenten Clos de Trais en Saint Jean du Barroux zijn gelukkig niet zo extreem getroffen.

Mei was wederom erg warm én droog, waardoor de planten hun energie vooral richtten op het aanmaken van nieuwe scheuten en de bloemvorming niet optimaal verliep. Vooral de grenache noir heeft te lijden gehad van coulure (het uitblijven van vruchtvorming). Dit fenomeen verschilt per domein, maar men verwacht gemiddeld 20-30% minder grenache te kunnen oogsten.

Tenslotte vreesde men voor de stortregens die voor begin juli werden voorspeld. Heftige regens zouden veel schade kunnen brengen aan de inmiddels vruchtdragende uitlopers.  Echt grote problemen zijn gelukkig uitgebleven. Die regen was ook wenselijk. De sanitaire omstandigheden zijn op dit moment vallei-breed goed en het grondwaterpeil is redelijk. De basis voor een kwalitatief goede oogst is hiermee gelegd, doch augustus en september (de rijpingsperiode) worden bepalend. Een ding staat vast: in de hele Rhônevallei zal de oogst vroeg én klein zijn.